Paineviemärin suunnittelu ja mitoitus

Paineviemärijärjestelmän suunnittelussa kaikkien tärkeintä on järjestelmäajattelu. Jokainen putkiston osa – kiinteistöllä olevasta pumppaamosta paineviemärin liitospisteeseen – sisältyy järjestelmään. Kaikkien järjestelmän osien on toimittava saumattomasti yhteen, jotta saavutetaan järjestelmän optimaalinen toimivuus. Paineviemärijärjestelmä on suunniteltava ja asennettava kiinteistön- ja putkistonomistajan huoltotyöt minimoiden.

Suunnittelemme ja toteutamme LPS-paineviemärijärjestelmiä vaativiin olosuhteisiin. Me kannamme vastuumme koko projektin ajan – suunnittelusta toimivaan järjestelmään. Olemme mukana koko osaamisellamme työstämässä parhaan mahdollisen ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.

Yleistä mitoituksesta

Paineviemärijärjestelmiä mitoitettaessa käytetään pääasiassa kahta eri menetelmää:

  • Tilastollinen menetelmä
  • Maksimivirtaamamenetelmä

Mitoitusperiaatteen valinnassa on tärkeää, että se voidaan dokumentoidusti vahvistaa toimivaksi. Tämä voidaan arvioida ainoastaan pitkään käytössä olleiden referenssihankkeiden nojalla.

Pumpun suhteen on virhe puhua vain nostokorkeuskapasiteetista tai virtauskapasiteetista. Nämä ovat toisistaan riippuvaisia, koska tietty virtaama voidaan tuottaa tietyllä paineella. Toinen ei voi sulkea pois toista. Kyky tuottaa suuri virtaama on paineviemärijärjestelmässä merkityksetön, jos sitä ei voi tuottaa järjestelmässä vallitsevissa paineolosuhteissa. Ruuvitekniikassa paineentuotto on suuri ja suhteessa pientä virtaamaa varten putket voidaan mitoittaa edullisesti pienempään dimensioon.

LPS-järjestelmän mitoituksen taustatiedot

LPS-järjestelmän mitoitus perustuu Paul Farrellin 60-luvulla suorittamiin paineviemärijärjestelmän tutkimuksiin.  Tutkimukset ovat teoreettisesti perusteltuja ja lisäksi nykyisille järjestelmille tehdyt mittaukset ovat vahvistaneet niiden oikeellisuuden.

LPS-järjestelmät on mitoitettu 40 vuoden ajan SKT:n teknisen käsikirjan mukaisesti, eli teoreettisen ja käytännön seurannan perusteella sovitetun maksimivirtaamamenetelmän avulla. Teknisen käsikirjan mitoitusperiaatteet sisältyvät LPS-järjestelmän tyyppihyväksyntään. SKT:n teknisen käsikirjan mitoitusperiaate on sama, jota käytetään käyttövesijohdoissa ja painovoimaisessa viemärijärjestelmässä.

Järjestelmään liitettyjen käyttäjien lukumäärä määrittelee virtaaman, jonka järjestelmän on pystyttävä käsittelemään, ts. mitoituskuormituksen. Mitoituskuormitus on normaaleissa olosuhteissa järjestelmän enimmäiskuormitus, jolla toiminta pystytään pitämään muuttumattomana.

Paineviemärijärjestelmän mitoituksessa on huomioitava, että järjestelmässä voi ilmetä suhteellisen mutkikkaita virtausteknisiä tilanteita. Käyttötilanteiden lukumäärä vaihtelee voimakkaasti liitettyjen pumppujen määrän kasvaessa: koska kaikissa pumpuissa on kaksi toimintatilaa (pois/päällä), on 10 pumpun järjestelmässä yhteensä 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 = 1024 käyttötilannetta.

Käyttötilanne vaikuttaa pumpun paikkaan ominaiskäyrällä vastaavan käyttötapahtuman aikana. LPS-pumpun pumppukäyrä on jyrkkä. Tämän ansiosta järjestelmän kaikkien pumppujen mitoitettua pumppuvirtaamaa on helppo tarkastella. Tämä on vaikeampaa pumpuissa, joiden nesteosa aiheuttaa suuria virtausvaihteluita, kuten keskipakopumpuissa.

Uuden osuuskunnan perustaminen

Tarjoamme uusille osuuskunnille perustamispakettia, jolla osuuskunnan perustaminen sujuu vaivattomasti. Perustamispaketti soveltuu myös toimintaansa vedenjakelusta jätevesipuolelle laajentaville osuuskunnille.

Kysy lisää perustamispaketista:

Mikko Kantola  
Varatoimitusjohtaja, TkT
040 768 4173
mikko.kantola@sktsuomi.fi

Kestävän kehityksen viemäriverkosto

Onko kunnalla korkeat ympäristötavoitteet? Skandinavisk kommunalteknik kehittää kestävän kehityksen mukaisia jätevedenpuhdistustuotteita ympäristönäkökulmasta. Paineviemärimme ympäristöjalanjälki on pienempi kuin perinteisillä painovoimaisilla järjestelmillä esimerkiksi siksi, että ne vaativat vähemmän kaivutyötä kuin painovoimaiset järjestelmät. SKT:n tuotteissa ja vesihuoltoliiketoiminnassa noudatetaan aina ympäristökaaren ja vesidirektiivin vaatimuksia.

Säästä rahaa
ja ympäristöä

Anna meidän opastaa sinut oikeaan vesihuoltoratkaisuun

Haluatko, että otamme sinuun yhteyttä?

Täytä tietosi ja saat ammattilaiset avuksesi!

Pakollinen kenttä