LPS-verkoston toimintahäiriöt ovat erittäin harvinaisia. GTMS-tilastojen (keskimääräinen häiriötiheys) mukaan LPS-yksiköiden toimintahäiriöt johtuvat useimmiten käyttäjästä (WC:n käytöstä jätekuiluna). Katso vesihuoltoraportit 2000:13 ja 2004: 4. Toimintahäiriö havaitaan yleensä hälytysvalon perusteella kiinteistössä. Toimintahäiriön ilmetessä LPS-asennuksiin voi käyttää alla olevaa tarkastuslistaa.

  • Käykö pumppu? Jos pumppu käy jatkuvasti (>5 min) pysähtymättä, vedä pumpun pistoke irti laitekotelosta.
  • Tuleeko jännite laitekoteloon asti? Onko sulake tai vikavirtasuoja lauennut?
  • Käykö pumppu, jos käsikäyttöpainiketta pidetään painettuna?
  • Miltä pumppu kuulostaa? Pumpun tulee käydä hiljaa, ”meluttomasti”
  • Pumppua voi haluttaessa nostaa sen varmistamiseksi, ettei pumppukaivon pohjalla ole vierasesineitä.

On erittäin tärkeää, että ensimmäisenä paikalle tuleva henkilö suorittaa tarkastuksen ja vianmäärityksen ennen vaihtoyksikön asennusta ja dokumentoi vian oireet. Tämä menettely helpottaa vianetsintää korjauksen aikana ja varmistaa, että vierasesineet poistetaan.

On tärkeää ymmärtää jo varhaisessa vaiheessa putkikoon, putkiston pituuden ja pumppaamon, vuorovaikutus. Kiinteistönomistajan tulisi tarkastella talopumppaamon valinnan kokonaiskustannuksia, ei pelkkää hankintahintaa. On tärkeää saada yleiskuva tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksista. LPS on elinkaaritaloudellisin pumppaamo koska se ei vaadi vuosihuoltoja ja korjaushälytysten tiheys on tutkimuksissa osoitettu pienimmäksi.