Viemärin mitoitus

Miten mitoitamme LPS-viemärin?

Mihin LPS-viemärin mitoitus perustuu? Perusteet vievät meidät 60-luvulle ja Paul Farrellin paineviemärijärjestelmää koskeviin tutkimuksiin. Farrellin viemärien mitoitusta koskevilla tutkimuksilla on vahva teoriapohja ja ne on todennettu olemassa olevista järjestelmistä tehdyillä mittauksilla. 

Lähtökohtamme viemärien mitoitukseen on joukko dokumentoituja standardeja. Yhtäältä noudatamme aina Skandinavisk Kommunalteknikin teknisen käsikirjan mitoitusperiaatetta, joka sivuaa käyttövesijohtojen ja painovoimaisten järjestelmien vastaavaa (P90). LPS-paineviemärijärjestelmä puolestaan noudattaa PSS-järjestelmää (Pressure Sewerage System) koskevassa eurooppalaisessa standardissa EN 16932 määriteltyjä kriteereitä.

Esimerkkejä paineviemärijärjestelmän suunnitteluperiaatteista:

  • Tilastollinen menetelmä
  • Maksimivirtaamamenetelmä

Kaikki LPS-järjestelmät Skandinaviassa on mitoitettu 45 vuoden ajan Skandinavisk Kommunalteknikin teknisen käsikirjan mukaisesti ja maksimivirtaamamenetelmällä, jota on mukautettu teoreettisten tutkimusten ja käytännön kokemuksen perusteella. 

Järjestelmään liitettyjen käyttäjien määrä on suorassa suhteessa virtaamaan, jonka järjestelmän on pystyttävä käsittelemään, ts. mitoituskuormitukseen. Mitoituskuormitus on normaaliolosuhteissa järjestelmän maksimikuormitus, joka ei saa aiheuttaa mitään muutoksia järjestelmän toimintaan.

Nesteosan mitoituksen mutkikkuus

Pumppu on paineviemärin “sydän”. Sen nesteosa vaikuttaa siksi merkittävästi viemärin mitoitukseen. Pumpun nesteosasta on huomioitava sekä paine- että virtaamakapasiteetti. Nämä tekijät ovat toisistaan riippuvaisia, koska tietty virtaama voidaan tuottaa tietyllä paineella. Suurella virtaamalla ei ole merkitystä paineviemärijärjestelmässä, jos sitä ei ole mahdollista toteuttaa järjestelmän paineolosuhteiden takia. 

Mutkikkuus ei pääty tähän. Järjestelmään kytkettyjen pumppujen määrä vaikuttaa käyttötilanteiden määrään merkittävästi. Esimerkiksi järjestelmässä, johon on kytketty kymmenen pumppua, on 1024 erilaista pumppujen käyttötilannetta. Käyttötilanne vaikuttaa siihen, missä kohdassa pumppukäyrää pumppu toimii kunkin käyttötilanteen aikana. LPS-pumpuilla on suhteellisen jyrkkä ominaiskäyrä. Tämä helpottaa pumpun mitoitusvirtaaman määrittämistä kaikille järjestelmän pumpuille.

Se on paljon vaikeampaa, jos pumpun nesteosan virtaama vaihtelee paljon, kuten keskipakopumpuissa. Tällöin osumatarkkuus heikkenee määritettäessä pumppujen mitoitusvirtaamaa.

Säästä rahaa
ja ympäristöä

Anna meidän opastaa sinut oikeaan vesihuoltoratkaisuun

Haluatko, että otamme sinuun yhteyttä?

Täytä tietosi ja saat ammattilaiset avuksesi!

Pakollinen kenttä